KEAR for Business bidrar til å frigjøre potensialene!

 

  • Mobilisering av menneskelige ressurser og virksomhetens evne til å oppfylle mål er vårt anliggende
  • Vår kompetanse innen organisasjon, læring og ledelse er vår ressurs og vårt bidrag
  • Vi brenner for å gi input til forbedring og utvikling innen organisasjon, læring og ledelse.
  • Det enkle er oftest det beste - vi har verktøyene

 

KEAR for Business involverer og engasjerer til måloppnåelse, fordi:

  • Nye og bedre resultater krever at vaner brytes.
  • Bedre kommunikasjon skaper forretningseffekt og gir bedre resultater.
  • Strukturerte læreprosesser er nødvendig for å skape grunnlag for endringer og utvikling.
  • Klare resultatmål og planmessig effektmåling gir bedre forankring av prosjekter og aktiviteter.
  • Evaluering og tilbakemeldinger motiverer til utvikling.
 
 

 

 

Vår kompetanse

 

Strategisk kompetansestyring

Avklar kompetansegap og bruk
resurssene der de gjør best nytte.

Les mer...

 

Kommunikasjons- og læringsprosesser

Mennesker tar til seg informasjoner og behandler dem på flere ulike måter. Les mer...

 

Målbar coaching

Still krav til at coachingen er kvalitets-sikret og at den gir ønskede resultater. Les mer...

 

Kurs og kompetanseutvikling

Dekk gapene mellom eksisterende og manglende kompetanser og ferdigheter. Les mer...

 

Bedrifts- og forretningsutvikling

Les mer...

 

Effekt- og resultatmåling

Den beste tilbakemeldingen du kan gi til dine medarbeidere er å vise dem resultatene av deres innsats. Les mer...

 

Offentlig godkjenning av skoler og studietilbud

Les mer...

 

 

 

 

 

Sett målene, mål effektene!